עלינו שרותים מוצרים חדש נא ליצור קשר
de | en | fr | is | it | es | ro
מוצרים

מערכות זיהוי פריצה

מערכות זיהוי פריצה שתוכננו כדי לזהות כוונות פריצה בתוך האתר. מערכות הנ"ל מאפשרות זיהוי מיידי של כוונות פריצה, זיהוי הפורצים אחרי הפריצה בתוך האתר, באמצעות העברת האזעקה למערכות הנהלה של הבטחון, שיעבירו מידע לאביזרי שטח (שערים, אזקה) וגם לצוות הביצוע.

מערכות זיהוי הפריצה כוללות:
- מרכזית פריצהt
-זיהוי: מגע מגנטי, זיהוי פ.י.ר., זיהוי חלון שבור, מחסום ינפרה אדומות וכו
- aנתונים של זיהוי: אזעקות, פלאש, צלצול טלפוני.

אותן המערכות ניתנות לשימוש גם במקרה של פיקוח במקרה של שרפה או במקרה של נזילות גז, באמצעות מקשירי זיהוי אשן וגז במקומות של סכנה.

הפעלה וכיבוי מערכות הנ"ל באמצעות שלט רדיו או באמצעות סיסמה של מקלדת. צורת הפעילות ומורכבותה תלויות במערכת הניתנת לשימוש.
אין מצב לבחור בין חרות לבטחון. או שנקבל את שניהם או שלא יהיה לנו שום דבר

Ramsey Clark