עלינו שרותים מוצרים חדש נא ליצור קשר
de | en | fr | is | it | es | ro
מוצרים

אינטרקום ווידאו אינטרקום:

אינטרקום: מערכת בסיסית לשמירה עבור משרדים, וילות או חדרי מדרגות, בתקשורת דופלקס או חצי דופלקס, מספקת תקשורת קליל עם הצד החיצוני או בין הצוות הנמצא במשרדים שונים וגם נגד פריצות. גישת האנשים הינה אפשרית רק בהפעלת דלת כניסה ע"י בן אדם מבפנים.

וידאו-אינטרקום: במקרה של וידאו אינטרקום, במיוחד בשימוש באזור מגורים, ניתן לקבל אפשרות גישה ויזואלית של הבן אדם שאיתו מתקשרים. ניתן לקבל בצורת שחור/לבן או צבעוני עם קלויות שונות לפי הסוג.


בדרך כלללאנשים יש שתי סיבות כדי לעשות משהו: סיבה טובה וסיבה נכונה

Thomas Carlyle