עלינו שרותים מוצרים חדש נא ליצור קשר
de | en | fr | is | it | es | ro
שרותים

תכנון

תכנון מערכות האזעקה נגד פריצות נערך ע"י צוות הטכנאים המאושר מטעם החברה, בהתאם לתקנות הטכניות הקיימות בתחום, וגם לפי מדיניות החברה, הכל בהתאם לרמת הבטחה שנקבעה ע"י ההנהלה, לפי הנכסים הנדרשים לשמירה, קיום ומיקום אזורים החשובים, דרכי גישה, תנועת הצוות שלנו ושל הלקוחות, סידור מכנו-פיזי שהתבצע, סוג השמירה, מיקום אתר השמירה ומרחק מול הצוות המומחה לביצוע, שלחברה יש חוזה ביצוע עבודות.

הפרויקטים לביצוע הניתנים לאישור, נמסרים למחלקת המשטרה של הפיקוד המחוזי של המשטרה או במחלקת הכללית של משטרת בוקרשט, במידת הצורך.
כאשר אני רוצה לפתור בעיה,אני אף פעם לא חושב ליופי של הפתרון. אני רק חושב איך לתכנן יותר טוב את הפרויקט. אבל כאשר אני מסיים, אם לפתרון אין יופי, אז אני יודע שהפתרון שלי אינו נכון.

Richard Buckminster Fuller,
1895-1983,
מהנדס ואדריכל אמריקאי