עלינו שרותים מוצרים חדש נא ליצור קשר
de | en | fr | is | it | es | ro
מוצרים

מערכות זיהוי ואזעקה במקרה של שרפה.

זיהוי תנאים לשרפה וזרימת גז, במילים אחרות מקטינות את הסכנה לנזקים ומקטינות את הערך של פוליסת ביטוח.

תפקוד מערכות זיהוי ואזעקה במקרה של שרפה.

- בדיקה שותפת של המערכות זיהוי המותקנות בתוך הבינינים, בכל הקומות.
- ברגע אמת של מקרה חריג, באחד או יותר מערכות זיהוי, ניתן להודיע למרכזיה של מכבי אש והמידע נמסר לאזעקה אקוסטית או במידת הצורך, הפעלה אוטומטית של היציאות חרום, מעליות וכו

- סימני זיהוי ואקוסטים על הלוח הקידמי של המרכזיה, במקרה של מצב חריג (זיהוי אשן, זיהוי תקלות בקבלים או ציוד המותקן).

מערכות זיהוי שרפה ואזעקה, כוללות:
- מרכזית זיהוי שרפה
- מערכת זיהוי אשן ו/או טמפרטורה
- כפטורים למצב חרום עבור הפעלה מיידית של האזעקה
- מערכות הזהרה אקוסטית (צופר) ואופטית (פלאשים).

החוק בתוקף מחייב הוראות התקנת מערכות זיהוי לפי חומרים מסוכנים שבתוך האתר וצורת האתר.

אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו אם יש לנו אותו קו מחשבה שגרם לאותן הבעיות

Albert Einstein, 1879-1955