עלינו שרותים מוצרים חדש נא ליצור קשר
de | en | fr | is | it | es | ro
שרותים

מחקר סיכון

בכל מקרה, קבלת מידע הינה איתרון גדול
החל מעקרון זה, הצעד הראשון של המומחים שלנו, הינו הערכת האתר, לקביעת רמת הסיכון. רק אחרי שלב זה, אנו מצעים לכם פתרונות מתאימים בהתאם לרמת הסיכון. מבחינתנו, סכנה היא האפשרות להגיע לרמת סיכון, להתמודד עם בעיה או נזק, סכנה אפשרית. אחרי בדיקת היעד מבחינה בטחונית, רמת הסיכון יכולה להיות כדלקמן:.
- סכנה מינימלית
- סכנה בינונית
- סכנה גבוהה
- אסון

למעשה, נהול הסכנה הינה התורה ואמצעי הקטנת הסכנה הינם באחריות הנהלת האבטחה וזה ה"מעשי". עניין זה כולל כמה תקנות משפטיות, ברמת האירגון, כלכליות, פיזיקו-טכנולוגיות ושל מידע שיכולות לצפות את הפעילות הגורמים ההרסנים כדי להקטין או לחסל את תוצאותם.

רק אחרי שלב זה, אנו מצעים לכם פתרונות לפי רמת הסיכון.


אינני יכול ללמד אף אחד כלום, אני כן יכול לגרום לאנשים לחשוב

Socrates
470-399 B.C.